จะเสียภาษีหลักแสน หรือ จะเอาเงินภาษีคืนมา ❓... คุณเลือกได้....

01 Nov 2022

มีเจ้าของกิจการ หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ถามมาว่าเวลาที่ได้รับเงินปันผลจากหุ้น จะมีวิธีประหยัดภาษีอย่างไรได้บ้าง
 
ขอยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ
กรณีได้รับเงินปันผล 1 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา และไม่มีรายได้อื่นเลย ปกติจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% = 100,000 เหลือเงินที่ได้รับจริง 900,000 บาท
 
ลองมาเปรียบเทียบว่า แบบไหนจะเสียภาษีน้อยกว่ากัน
 
วิธีที่ 1. ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หรือ 100,000 บาท แล้วจบ (ใช้สิทธิภาษีสุดท้าย หรือ Final Tax) 
 
วิธีที่ 2. นำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีปลายปี (โดยใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล หรือนำเงินภาษีที่เสียไปแล้วมาหักออก)
หากบริษัทที่จ่ายเงินปันผล ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วในอัตรา 20%
เราสามารถคำนวณได้โดย
นำเงินปันผล + เครดิตภาษีเงินปันผล มาเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี
และนำภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย + เครดิตภาษี มาหักจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย
 
สำหรับกรณีนี้ วิธีที่ 2 จะได้รับเงินภาษีคืน 187,500 บาท แทนที่จะเสียภาษี 100,000 บาท ซึ่งถ้ามีค่าลดหย่อนอื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะได้รับเงินคืนมากขึ้น
 
หมายเหตุ: การเลือกว่าวิธีไหนคุ้มกว่ากัน ควรคำนวณเปรียบเทียบตามข้อมูลและปัจจัยของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีผลทางภาษีแตกต่างกันไป
 
การเสียภาษีอย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเสมอไป ถ้าเรารู้วิธีวางแผนภาษีอย่างเหมาะสม ก็สามารถประหยัดภาษี หรือขอคืนเงินภาษีกลับมาได้
Share :